هاست سی پنل ایران

هاست سی پنل ایران - 500M

* دامنه هدیه ندارد
* پرسرعت LiteSpeed
* SSL رایگان
* پهنای باند 45000M
* مناسب برای ودپرس ، جوملا و ...

هاست سی پنل ایران - 1000M

* دامنه هدیه دارد
* پرسرعت LiteSpeed
* SSL رایگان
* پهنای باند 90000M
* مناسب برای ودپرس ، جوملا و ...

هاست سی پنل ایران - 2000M

* دامنه هدیه دارد
* پرسرعت LiteSpeed
* SSL رایگان
* پهنای باند 180000M
* مناسب برای ودپرس ، جوملا و ...

هاست سی پنل ایران - 6000M

* دامنه هدیه دارد
* پرسرعت LiteSpeed
* SSL رایگان
* پهنای باند 540000M
* مناسب برای ودپرس ، جوملا و ...